لیست قیمت ها

عنوانقیمتعملیات
بدون روکش یکرو لمینیتی 10 روزه تومان۴۵٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی دورو تومان۰
کتان اصلی وارداتی یکرو ویزیتی تومان۱۱۰٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی دورو ویزیتی تومان۱۳۰٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) یکرو ویزیتی تومان۵۹٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو تومان۵۹٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) یکرو لمینیتی 7 روزه تومان۷۹٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو لمینیتی 7 روزه تومان۷۹٬۰۰۰
سلفون براق(حرارتی) یکرو فوری تومان۴۳٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو لمینیتی 7 روزه تومان۷۹٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) یکرو لمینیتی 7 روزه تومان۵۷٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو ویزیتی تومان۵۹٬۰۰۰
بدون روکش یکرو ویزیتی 10 روزه تومان۴۳٬۰۰۰
بدون روکش دورو لمینیتی 10 روزه تومان۷۶٬۰۰۰
بدون روکش دورو ویزیتی 10 روزه تومان۶۱٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو لمینیتی 3 روزه تومان۹۴٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو لمینیتی 3 روزه تومان۹۴٬۰۰۰
طرح کتان دورو ویزیتی 15 روزه تومان۷۰٬۰۰۰
سلفون مات دورو لمینیتی 500 عددی 8 روزه تومان۵۴٬۰۰۰
طرح کتان یکرو ویزیتی 15 روزه تومان۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پی وی سی نیمه شفاف یکرو تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
لمینیت براق یکرو طلاکوب 500 عددی تومان۱۶۵٬۰۰۰
لمینیت براق دورو طلاکوب 500 عددی تومان۱۹۵٬۰۰۰
لمینیت مات یکرو طلاکوب 500 عددی تومان۲۰۵٬۰۰۰
لمینیت مات دورو طلاکوب 500 عددی تومان۲۳۰٬۰۰۰
گلاسه بدون روکش یکرو کوچک یکرو طلاکوب 20 روزه تومان۱۶۰٬۰۰۰
پی وی سی بلک کارت دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی بلک کارت یکرو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی سفید یکرو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی سفید دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف یکرو بزرگ 500 عددی 7 روزه تومان۳۰۰٬۰۰۰
استخوانی برجسته بزرگ دورو طلاکوب 18 روزه تومان۲۴۰٬۰۰۰
لمینیت مات دورو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۳۳۵٬۰۰۰
برچسب کوچک 10 روزه تومان۱۴۰٬۰۰۰
لمینیت براق دورو بزرگ یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۲۱۰٬۰۰۰
لمینیت براق دورو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۲۳۰٬۰۰۰
لمینیت مات دورو بزرگ یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۲۹۸٬۰۰۰
طرح کتان (مقوا گلاسه 300 گرم + اِم باس طرح کتان) دورو کوچک دورو طلاکوب 15 روزه تومان۱۹۰٬۰۰۰
طرح کتان (مقوا گلاسه 300 گرم + اِم باس طرح کتان) دورو کوچک یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۱۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پی وی سی دورو تومان۰
پی وی سی برفکی(نیمه شفاف) یکرو تومان۲۳۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب CD تومان۳۰۰٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای 8 روزه تومان۳۲۰٬۰۰۰
برچسب متالایز 30 روزه تومان۲۶۰٬۰۰۰
برچسب با روکش سلفون مات 30 روزه تومان۵۵٬۰۰۰
برچسب بدون روکش تومان۵۵٬۰۰۰
برچسب با روکش سلفون براق تومان۶۲٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت تحریر 80 گرم تومان۲۵۹٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم تومان۳۴۹٬۰۰۰
پاکت تحریر 120 گرم تومان۵۷۹٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A4 کتان اصلی تومان۰
پاکت A5 کتان اصلی تومان۰
پاکت نامه ملخی کتان اصلی تومان۰
پاکت کتان 80 گرم تومان۵۷۹٬۰۰۰